Οδηγίες

Βήμα Πρώτο: Κάντε Εγγραφή στο παιχνίδι και Συνδεθείτε

Βήμα Δεύτερο: Ξεκινήστε την ψηφιακή ξενάγηση – παιχνίδι επιλέγοντας έναν Σταθμό /  Σημείο Ενδιαφέροντος (pins) που υπάρχει στον χάρτη.

Βήμα Τρίτο: Εντοπίστε τους Σταθμούς στον ψυχογεωγραφικό χάρτη, παίξτε, και δείτε πόσα γνωρίζατε ή όχι σχετικά με το Άλσος της Κηφισιάς!

*Προτείνουμε να ακολουθήσετε τη διαδρομή που ήδη υπάρχει στη λίστα «ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ».

 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Πατήστε για να σκανάρετε το επόμενο φυτόscanner